Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

dian364
dian364
dian364
2325 c03c
Reposted frommental-cat mental-cat viabeautifulgirl beautifulgirl
dian364
0905 87e3
Reposted fromgreens greens viasilence89 silence89
dian364
dian364
1919 3b8c
Reposted fromnazarena nazarena viazamknioczy zamknioczy
dian364
dian364
dian364
Girl in london | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaszarakoszula szarakoszula
dian364
1479 8686
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaszarakoszula szarakoszula
dian364
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawerterowska werterowska
dian364
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viawerterowska werterowska
dian364
3687 8447
dian364
9308 c5a5
dian364
dian364
8124 b87e 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viamagdanestor magdanestor
4136 445d
dian364
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamagdanestor magdanestor
dian364
0738 030c
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viamagdanestor magdanestor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...